Technická podpora pro projektanty a architekty

Využijte bezplatných služeb Icopal
  • Návrh všech typů střešních konstrukcí

  • Tepelně-technické posouzení navržených skladeb

  • Pomoc při zpracování detailů s využitím systémových řešení

  • Návrh hydroizolačních vrstev spodních staveb

  • Posouzení hydroizolačních vrstev z hlediska ochrany staveb proti pronikání radonu

  • Pomoc při rekonstrukcích střech, návštěva střechy, provedení sondy

  • Navržení vhodné opravy střechy ve variantách

  • Informace o produktech

Návrh všech typů střešních konstrukcí

Technický zástupce vám navrhne skladbu střechy dle individuálních požadavků. Návrh střechy vždy vychází z ověřených systémových řešení. Nabízíme pomoc při řešení detailů na střešní konstrukci, jejichž funkčnost máme dlouhodobě ověřenu mnoha úspěšnými realizacemi.

Posouzení navržených skladeb

Navrženou skladbu vám tepelně-technicky posoudíme a dále provedeme ověření vlhkostní bilance střešní konstrukce.

Návrh hydroizolačních vrstev spodních staveb

Pomůžeme vám s návrhem vhodného řešení hydroizolační vrstvy spodní stavby dle hydrofyzikálního namáhání a dle požadavků na ochranu staveb proti pronikání radonu. Nabízíme pomoc při návrhu detailů hydroizolační vrstvy pomocí systémových řešení.

Sanace střešních konstrukcí

Při řešení sanací střešních konstrukcí navštíví technický zástupce společností Icopal Vedag CZ s.r.o. osobně stavbu, provede sondu do střešní konstrukce pro ověření skladby střechy a stavu jednotlivých vrstev. Poté navrhne vhodnou opravu střešní konstrukce.