Bonusový program

 •  Jak program funguje
 •  Všechny obchodní podmínky
 • Navrhujte, vzdělávejte se a získejte skvělé odměny

  Navrhujte do svých projektů výrobky ICOPAL do projektů, zúčastněte se některého z našich seminářů, aktivně se vzdělávejte na našich miniseminářích a získávejte body, které si poté můžete proměnit na zajímavé odměny. Podrobné podmínky a způsob fungování programu naleznete zde.

  Používejte výrobky našich značek:

  • Icopal
  • Vedag
  • Siplast
  Video

  Za co dostáváte body?

  1.
  Projekty
  Umístění 100 m² prémiových pásů do projektů 2 body
  Umístění 100 m² standardních pásů a fólií do projektů 1 bod
  Pozn.: platí při umístění nejméně 400 m² pásu či fólie
  2.
  Realizace
  Realizace projektu se 100 m² prémiových pásů 12 bodů
  Realizace projektu se 100 m² standardních pásů a fólií 6 bodů
  Pozn.: platí při umístění nejméně 400 m² pásu či fólie
  3.
  Vzdělání
  Účast na semináři Střechy a izolace 10 bodů
  Miniseminář u projekční kanceláře 10 bodů

  Zobrazit katalog odměn Whisky, mobilní telefon, LED TV, švýcarský nůž a jiné užitečné věci. Soupis všech odměn najdete v katalogu odměn
 • Podmínky programu ICOPAL PROJECT


  1. Princip programu
  Účastník programu navrhuje v projektové dokumentaci materiály od společnosti Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. a získává na svůj účet body dle odstavce 3. Body lze získat za použití materiálů Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. v projektové dokumentaci, za realizování objektu v materiálech od společnosti Icopal Vedag spol. s.r.o. a za účast na seminářích a miniseminářích společnosti Icopal Vedag spol. s.r.o. Za získané body lze čerpat odměny (viz příloha Odměny).

  2. Vstup do programu
  Účastníkem programu může být pouze projekční kancelář, architektonická kancelář či OSVČ zabývající se projektováním v oblasti pozemního a dopravního stavitelství. Zájemce o vstup do programu ICOPAL PROJECT provede registraci na www.project.icopal.cz.

  3. Bodový systém
  Po úspěšné a ověřené registraci obdrží účastník programu odměnu (viz příloha Odměny).

  Účastník programu ICOPAL PROJECT navrhuje v projektové dokumentaci materiály od společnosti Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. Výrobky musí být uvedeny ve výkresech (řezy, případně skladby konstrukcí) a ve výkazu výměr (pokud je součástí projektové dokumentace). Minimální množství použitých materiálů na jednom objektu musí být větší než 400 m2. Za splnění podmínek programu se nepovažuje uvedení materiálů od více výrobců v jednom objektu (více výrobců u jednoho materiálu). Účastník programu ICOPAL PROJECT se může zúčastnit některé z akcí pořadaných společností Icopal Vedag CZ spol. s.r.o.

  Účastník programu oznámí společnosti Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. formou svého uživatelského účtu na www.project.icopal.cz vznik objektu (fáze tvorby projektové dokumentace). Účastník programu ICOPAL PROJECT zadá na svém účtu Objekt vyplněním povinných údajů o objektu, zadá projektované materiály a přiloží výkres (případně skladby konstrukcí) a výkaz výměr.

  Za založení objektu ve fázi projektu má účastník programu nárok na:

  • získání 2 bodů – za každých 100 m2 navržených značkových asfaltových pásů (viz příloha Materiály)
  • získání 1 bodů – za každých 100 m2 navržených standardních asfaltových pásů a plastových fólií (viz příloha Materiály)

  Body za vložení objektu jsou účastníkovi programu připsány automaticky.

  Účastník programu oznámí společnosti Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. formou svého uživatelského účtu na www.project.icopal.cz realizaci objektu v materiálech Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. Účastník programu ICOPAL PROJECT zadá na svém účtu realizovaný Objekt vyplněním povinných údajů o objektu a zadá použité materiály. Společností Icopal Vedag spol. s.r.o. bude provedena kontrola dodaných materiálů dle faktur za zboží dodané na předmětný objekt.

  V případě realizace objektu v materiálech od společnosti Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. má účastník programu nárok na:

  • získání 12 bodů – za každých 100 m2 navržených značkových asfaltových pásů (viz příloha Materiály)
  • získání 6 bodů – za každých 100 m2 navržených standardních asfaltových pásů a plastových fólií (viz příloha Materiály)

  Za účast na akcích společnosti Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. má účastník programu nárok na:

  • získání 10 bodů – za účast na semináři Střechy a izolace (za jednu kancelář či OSVČ maximálně jednou za rok)
  • získání 10 bodů – za účast na minisemináři (za jednu kancelář či OSVČ maximálně jednou za rok)

  Body za účast na akci jsou účastníkovi programu připsány automaticky.

  4. Objekt
  Za objekt se považuje stavba spojená se zemí pevným základem s využitím pro bydlení, administrativu, průmysl či skladování. Za objekt jsou považovány také mosty a tunely, opěrné zdi či podchody pro inženýrské stavby. Projektová dokumentace na objekt musí být odevzdá po datu 1.1.2016.

  5. Získání odměny
  Pokud je na uživatelském účtu dostatek bodů pro získání požadované odměny (viz příloha Odměny) zažádá účastník programu pomocí uživatelského účtu www.project.icopal.cz stiskem tlačítka „čerpat odměny“. Po obdržení žádosti o odměnu bude posouzena její oprávněnost a zboží bude zasláno do sídla společnosti (dle údajů zadaných při registraci).

  6. Ostatní
  Změna podmínek programu společností Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. je vyhrazena. Nikoliv však se zpětnou platností.
  Z programu je možné vystoupit zrušením registrace svého uživatelského účtu na www.project.icopal.cz.
  Společnost Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. se zavazuje, že neposkytne Vaše osobní údaje jakékoliv třetí straně. Osobní údaje budou sloužit pouze pro komunikaci mezi společností Icopal Vedag CZ spol. s.r.o. a Vámi. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

  Podmínky ke stažení ve formátu PDF zde

  příloha Materiály  

  příloha Odměny